Zostań tapicerem

Tapicer, jest rzemieślnikiem wykonującym tapicerowane elementy meblowe lub meble, elementy tapicerek samochodowych, etc. W zależności od miejsca i charakteru zatrudnienia tapicer może także zajmować się naprawą, renowacją i konserwacją materiałów tapicerowanych, mebli, tapicerek samochodowych i temu podobnych, a także drobnymi naprawami przyległych do nich elementów konstrukcyjnych (głównie w przypadku mebli drewnianych).

Tapicer analizuje projekt przekazany do realizacji pod kątem doboru odpowiednich materiałów, konstrukcji i narzędzi, w swojej pracy używa narzędzi ręcznych i mechanicznych,  na etapie wykańczania korzysta także z elementów pasmanteryjnych.

Osobom, które ukończyły gimnazjum lub są w trakcie nauki i nie mają jeszcze 18 lat, oferujemy 3-letnie szkolenie czeladnicze zakończone egzaminem czeladniczym.

Szczegółowych informacji udzielmy Państwu podczas kontaktu telefonicznego lub osobiście.

couch-1078932_1280